NURDAN LIKOS


792	NURDAN LIKOS

NURDAN LIKOS Akışına Bırak 170×140 cm TUA 2013

744	NURDAN LIKOS

  NURDAN LIKOS Serbest Düşüş 200×480 cm TUYB 2013

664	NURDAN LIKOS

  NURDAN LIKOS İsimsiz” 200X150 cm TUAB 2012

669	NURDAN LIKOS

  NURDAN LIKOS In my brain 150X190 cm TUYB 2012


655	NURDAN LIKOS

  NURDAN LIKOS In my brain-kürtaj 140×100 cm TUAB 2012